• Grauwe Kiekendief

    Samen herstellen wij de biodiversiteit in Friesland

    Welkom op het kennisplatform van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Samen willen we de neergaande lijn van soortenrijkdom ombuigen naar een opgaande lijn.

    Zo kun jij helpenStel je vraag

Wat kun jij doen om biodiversiteit te versterken in je omgeving?

Voor je aan de slag gaat, is het goed om je te beseffen in welk landschap je aan de slag gaat. Uitdagingen en kansen verschillen per gebied. Klik op de knop hieronder om naar de pagina te gaan over alle gebieden.

Laadt...

Basislaag Gebieden

Maak kans op 7500 euro voor jouw biodiverse project

Onze partners

Thema’s

Er zijn verschillende thema’s waarmee je aan de slag kunt.

Aan de slag in je tuin of op je erf

Veel van onze tuinen, balkons en erven zijn in de afgelopen decennia…

Duurzame recreatie

Hoe fijn is het om te genieten van onze mooie landschap, in een…

Ecologisch berm- en dijkbeheer

Bermen en dijken kunnen een belangrijke rol spelen in het herstel…

Ecologische bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn vaak grote versteende terreinen. Ze liggen…

Ecologische oevers

Met de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers kunnen we de…

Gebiedsproces of burgerinitiatief opstarten

Bij het werken aan het herstel van biodiversiteit hebben we iedereen…

Groen in dorp en stad

In dorpen, steden en op bedrijventerreinen liggen volop kansen…

Groene schoolpleinen

Een schoolplein is een ideale plek om kinderen in contact te…

Kruidenrijk grasland

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden is één van de grootste…

Natuureducatie

Leren over biodiversiteit, kan jong en oud helpen om onze soortenrijkdom…

Natuurinclusief bouwen

Wanneer je gaat (ver-)bouwen als gemeente, woningcorporatie,…

Natuurinclusief consumeren

Door in de winkel te kiezen voor producten die lokaal en met…

Natuurinclusieve landbouw

Omdat zo'n 75 procent van het Friese landoppervlak landbouwgrond…

Particulier natuurbeheer

Als burger en boer kun je kiezen voor particulier natuurbeheer.…

Schoon water

Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten.…

En? Hoe ga jij biodiversiteit versterken?

Iedereen kan helpen, of het nu een groot initiatief is of een kleine actie op je balkon of je tuin. Doe mee!

Wat wordt er al gedaan?

In Fryslân zijn allerlei projecten die zich bezighouden met biodiversiteitsherstel. Op ons platform vind je verschillende projecten die je kunnen inspireren of waar jij ook aan mee kunt doen.

BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer

Een biodivers(er) bedrijventerrein

Idylle Waadhoeke

Plant voort

Nieuws

Agenda

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen