22

Mar

Kennis-praktijk programma Boeren met bomen en struiken

Meer landschapskwaliteit en een positief effect op de biodiversiteit. De agrarische sector in Nederland is op weg naar een natuurinclusieve landbouw. Daarbij horen bomen, struiken en blijvend kruidenrijk grasland. Tijdens dit project werken de natuur en milieufederaties van de drie noordelijke provincies samen. We worden ondersteund door de deskundigen en onderzoekers van Louis Bolk Instituut en Wageningen University Research. Het hoofddoel van dit project is kennis delen. Heb jij een agrarisch bedrijf in één van de drie noordelijke provincies en ben jij benieuwd hoe jij agroforestry toe kunt passen binnen jouw bedrijfsvoering? Lees dan snel verder!

 

“Meer landschapskwaliteit en een positief effect op biodiversiteit!”

Het Project
In Nederland is de agrarische sector op weg naar een natuurinclusieve landbouw. Daarbij komt ook steeds meer het inpassen van bomen, struiken en blijvend kruidenrijk grasland (silvopastoraal systeem, een vorm van agroforestry) in de bedrijfsvoering als kans om de hoek kijken.

Er lijken aantrekkelijke perspectieven te liggen. Koolstofvastlegging in bomen bijvoorbeeld. Meer landschapskwaliteit. Een positief effect op biodiversiteit. Gewasopbrengsten (gras, vruchten, noten) en houtopbrengst (houtwallen- en elzensingelbeheer). Meer klimaatrobuustheid door een verhoogd waterbergend vermogen. Positieve effecten op diergezondheid en –welzijn. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend over niet alleen de ecologische maar vooral de economische baten.

In Noord-Nederland zijn boeren vanuit verschillende projecten aan de slag met Agroforestry. In dit programma delen we kennis uit deze projecten met elkaar. Ook gaan we op excursie naar praktijklocaties. Deelnemers ontvangen daarnaast handige informatiebladen met uitleg over de toepassing van Agroforestry.

In 2023 en 2024 bieden wij vanuit dit programma:

  • Excursies
  • Kennisdelingsbijeenkomsten
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Informatiebladen

Lees het gehele bericht

Andere data:

  • 13 april 2023: netwerkbijeenkomst, locatie volgt
  • In juni/juli zullen 2 kennisdelingsbijeenkomsten in Groningen plaatsvinden.
Informatie en aanmelden