13

aug.

Landschap van de toekomst – Fryslân 2050

Het Friese landschap met al haar natuurlijke en cultuurhistorische waarden is in de afgelopen eeuw veel veranderd. Voor het Friese landschap bepalende kenmerken zijn door de jaren heen achteruit gegaan en de biodiversiteit heeft het zwaar te verduren. Hoe kijken wij als Friese inwoners tegen ons landschap aan? Hoe kunnen we deze waardevolle en natuurlijke landschappelijke kenmerken weer terugbrengen in ons Fryslân en waar willen we naartoe?

Meer informatie Aanmelden

De FMF bestaat dit jaar 50 jaar. We hebben een jubileumprogramma waarbij we vooral vooruit willen kijken: welke opgaven komen er op Fryslân af? Hoe ziet Fryslân er over 50 jaar uit?

We nodigen u uit in Tresoar, waar u de expositie Atelier Natuerlik Fryslân 2050 kunt bewonderen. Deze expositie is gemaakt in het kader van het herstelprogamma Biodiversiteit Fryslân. U kunt hier inspiratie op doen over het landschap van Fryslân in de toekomst. Daarna geeft Sytske Rintjema een presentatie over ons toekomstige Friese landschap.

We sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een drankje.

(parkeren is mogelijk in parkeergarage Oldehove, Oldehoofsterkerkhof 3, Leeuwarden)

 

Programma: 

14.00 Inloop met koffie/thee

14.30 Bezoek aan expositie na een introductie van Sytske Rintjema, Beleidsadviseur Natuur Provincie Fryslân

15.00 Presentatie over het Fryslân van de toekomst door Systske Rintjema, in de Gysbert Japicx-zaal

16.00 Borrel + hapje

17.00 Einde

 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 juli a.s. bij Tessa de Groote via het e-mailadres t.degroote@fmf.frl

Mocht u met meerdere personen komen, dan gelieve dit te vermelden tijdens uw aanmelding.

Vol=vol!