Vrouw met groene jas en boom in de hand. Op de achtergrond bomen en een flatgebouw.

Beammen Foar Elkenien: 92.000 bomen beschikbaar voor particulieren

Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieu Federatie stellen met het project Beammen Foar Elkenien 92.000 bomen beschikbaar aan Friese particulieren. Heb je minimaal 500 m2 grond en past het binnen het bestemmingsplan? Dan kun je je hier aanmelden.

Het project
Beammen Foar Elkenien richt zich op Fryske grondeigenaren. Gedurende dit project is het doel om 92.000 bomen te planten, verspreid over heel Fryslân.  Je kunt je aanmelden als deelnemer. Belangrijk is dat je minimaal 500 m2 terrein beschikbaar hebt om bomen en struiken op aan te planten. Beammen foar Elkenien wordt voor een groot deel gefinancierd door Stichting Trees for All. Daarnaast zijn er bijdragen van onder meer het Iepen Mienskipsfûns. Het project wordt uitgevoerd in de plantseizoenen 2022/2023 en 2023/2024.

Doel
Het project heeft als hoofddoel het vergroenen van Fryslân. Met de aan te planten bomen wordt de biodiversiteit in Fryslân versterkt en wordt CO2 vastgelegd. De bomen zorgen voor bodemverbetering door onder meer een groter waterbergend vermogen. Daarnaast zorgen de bomen voor meer koelte in hete zomers.

Werkwijze
Landschapsbeheer Friesland maakt samen met de deelnemer een beplantingsplan. Daarbij wordt gekeken welke soorten struiken en bomen al voorkomen in de omgeving. De bomen die beschikbaar gesteld worden, zijn zoveel mogelijk streekeigen en inheems. Bijvoorbeeld bomen als de eik, els, linde en struiken zoals vlier, sleedoorn, meidoorn of hondsroos. Deze dragen optimaal bij aan de biodiversiteit in de regio.
Er wordt een overeenkomst gesloten en vervolgens krijgt de deelnemer het plantgoed in het plantseizoen geleverd. Daarna is het aan de deelnemers om de bomen en struiken te planten en te monitoren hoe het met de groei gaat. Daarvoor krijgen ze instructies en waar nodig kunnen vrijwilligers helpen met het planten.

Plan Boom
Dit project is onderdeel van het overkoepelende project Plan Boom. Het doel van Plan Boom is om landelijk 10 miljoen bomen te planten in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijvengebied en in het buitengebied. Dit helpt bij het vastleggen van CO2 en het mooier, groener, frisser en gezonder maken van de omgeving.

Het project Beammen Foar Elkenien wordt voor het grootste deel bekostigd door Stichting Trees For All. Ook zijn er bijdragen van onder meer het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. In totaal is er voor de twee plantseizoenen 365.000 euro beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie