Ga naar hoofdinhoud

Het BROED Biodiversiteitsfestival wordt mogelijk gemaakt door vele partners! Met elkaar maken we van dit festival een BROEDsucces.

Partners

Kening
Provincie Fryslân
Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân
IVN Natuureducatie
Gemeente Ooststellingwerf
It Fryske Gea
Natuurmonumenten
Gemeente Weststellingwerf
FMF
Natuer mei de Mienskip
Living Lab Fryslân
Landbouw Adviespool Fryslân
Wetterskip Fryslân
Symphony of Soils
CO2L Farming
Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf
Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
Staatsbosbeheer
Landschapsbeheer Friesland
Tuinen van Weldadigheid
Voedselwerkplaats
Velt Fryslân
De Streekboer
De Slotplaats
Culivents
De Staat van Creatie
Kwekerij de Baggelhof
Ecosystem Restoration Communities
Circulair Friesland
Land van Ons
Back To Top