Ga naar hoofdinhoud

Drinkbare rivieren is een project van de ecoloog en filosoof Li An Phoa en haar partner en publicist Maarten van de Schaaf.

AlfaLee_3_LiAnPhoa - thom verheul

De onderliggende gedachte is zo helder als water kan zijn:

Als alle factoren, zoals biodiversiteit en productiemethoden van landbouw en industrie, consumptie en uitscheiding door mensen in een stroomgebied van een rivier in balans zijn met de natuur, dan resulteert dat in een drinkbare rivier. Dus een drinkbare rivier is een maatstaf voor gezond leven en gezonde ecosystemen.

Li An Phoa, filosoof

In de zomer van 2020 liep Li An Phoa de duizend kilometer lengte van de Maas om deze filosofie onder de aandacht te brengen van bewoners, boeren, vissers, ondernemers en burgemeesters. Stap voor stap landde de boodschap, ook op bestuurlijk niveau, bij waterautoriteiten. Er ontstond een netwerk van Maasburgemeesters waar tegenwoordig bijna 50 burgervaders en gemeenten lid van zijn. Zij komen jaarlijks bijeen om wederzijdse problemen en plannen te bespreken.

Langs de Maas en ook langs andere rivieren in Europa werden burgeronderzoekers actief. Zij doen periodiek metingen en geven die door aan de Technische universiteit van Delft.

Over de tocht langs de Maas maakte de regisseur Thom Verheul een driedelige serie die is uitgezonden bij de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS). Ook kwam er een lange documentaire. Daarin spreekt Li An tijdens haar wandeling langs de Maas tal van deskundigen over hun visie om bij te dragen aan drinkbare rivieren.

Thom Verheul geeft een mini-college over het waarom en de betekenis van de film en het werk van Drinkbare Rivieren.

Drinkable Rivers
Back To Top