Ga naar hoofdinhoud
Desem broden en meel / pannenkoeken mix vanuit Korenmolen de Weyert en informatie over het project Van Akker naar Bakker.
3225_Perceel_ingetekendA4_nw-van-akker-naar-bakker

Over het project

Een agrariër uit het Friese Elsloo gaat lokaal tarwe verbouwen. De akkerbouwer zet zich in om minimaal 10% van zijn akker voor een soortenrijk cultuurlandschap te realiseren. Bijvoorbeeld door het zaaien van specifieke kruidenrijke stroken die het jaarrond nectar leveren, struweelranden, een poel aanleggen, meidoornhagen planten en een deel van het gewas in de oogstperiode laten staan. De akkerbouwpercelen liggen naast het natuurgebied de Schaopedobbe van It Fryske Gea. Dit versterkt de natuurwaarde van dit gebied ook.

Nadat de tarwe door vrijwilligers is geschoond, malen de vrijwillige molenaars van korenmolen De Weyert in Makkinga het graan tot meel. Nijstad de Echte Bakker uit Oosterwolde en Appelscha gebruikt dit meel om een streekeigen desembrood van te bakken. Ze willen daarbij zoveel mogelijk meel van het graan uit Elsloo gebruiken. Via de molenwinkel kunnen consumenten het meel kopen voor eigen gebruik en de Weyerts Eygen kant-en-klare bakmixen. Nijstad de Echte Bakker verkoopt het desembrood in de bakkerijen te Oosterwolde en Appelscha.

De doelgroep

In het project richten we ons op bewoners en consumenten uit Ooststellingwerf/Zuidoost-Friesland, vrijwilligers die deelnemen aan het project, thuisbakkers en klanten van molen en bakkerij. Door een goed verhaal, transparantie en openheid proberen we bewustwording te creëren over de meerwaarde van een soortenrijk landschap waarin een eerlijk streekproduct wordt verbouwd.

Van Akker naar Bakker

Daarmee komen we ook bij een andersoortige doelgroep die veelal wordt vergeten, namelijk: kruiden die van oudsher thuishoren op de eeuwige graanakkers die dit deel van Friesland ooit rijk was en houtwallen (heggen en hagen en de talrijke vogels, vlinders, insecten en zoogdieren die zich in deze landschappen thuis voelen). Een soortenrijk landschap dus waar dieren het jaar rond voedsel kunnen vinden. We produceren niet alleen graan voor de mens, maar leveren daarmee ook voedsel, schuil- en nestelgelegenheid voor deze medebewoners.

Back To Top