Deelnemers gezocht voor project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’

Bron: Boerennatuur.nl

Oude agrarische cultuurlandschappen en de daarin voorkomende landschapselementen vertellen de geschiedenis van een streek. Historische landschapselementen vormen daarnaast al eeuwenlang de levensaders voor natuur op het platteland. Dergelijke elementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en een inspiratiebron voor natuurvriendelijke oplossingen op het gebied van waterberging en CO2-opslag. Ze kunnen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Om die combinatie van redenen werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de Friese agrarische collectieven aan het herstel van oude cultuurlandschappen en landschapselementen.

Voor het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024’ zijn 12 maatregelen ontwikkeld die op verschillende cultuurlandschappen van toepassing zijn. Mensen die mee willen doen hoeven niet per se lid van een agrarisch collectief te zijn. Voor meer informatie over de maatregelen of om een aanmelding in gang te zetten kunnen geïnteresseerden terecht op de uitgebreide webpagina [https://arcg.is/1avKjT] die Landschapsbeheer Friesland voor dit project heeft vervaardigd.

Klik hier voor meer informatie