Training vergroening van de schoolomgeving Noord-Nederland

Voor hoveniers, ontwerpers, docenten uit het groene onderwijs of NME 

Als hovenier, ontwerper of docent in het groene onderwijs weet je vaak al veel over vormgeving en inrichting, beheer en onderhoud van de schoolomgeving. Voor het vergroenen en verduurzamen van een groen schoolplein draai jij je hand dan ook niet om. Of toch wel?

Ken jij de behoeften van spelende en lerende kinderen? Hoe zet je het plein in als een echt buitenlokaal: is er plek waar bewegen, ontmoeten, leren en werken centraal staan? En een plek waar leerlingen in contact komen met groen en natuur, bewegen, kunst en cultuur? Hoe wordt en blijft een schoolplein écht groen? Hoe zorg je voor natuurbeleving? Hoe breng je kinderen in beweging? Hoe zit het met speelveiligheid? Hoe bouw je een schoolplein mét de kinderen en ouders?

Wil je antwoorden op deze vragen? Neem dan deel aan deze training! We starten op 9 januari met een online introductie van 20:00 – 21:30. Vervolgens is er op 27 januari een trainingsdag van 8:30 – 17:00 in Assen. Hierbij gaan we ook een aantal reeds aangelegde groene schoolpleinen bekijken. Later in het jaar komt er een regionale netwerkmiddag, om de contacten te verdiepen en opgedane kennis uit te wisselen.

Aanmelden kan vóór 20 december 2022 via info@springzaad.nl *

* Deelname alleen voor mensen uit Drenthe, Friesland en Groningen

Ringmussenproject in de omgeving van Eastermar

Het project geeft inzicht in het reilen en zeilen van de lokale populatie ringmussen, hun gebruik van het landschap alsmede hun verspreiding na de broedtijd. Bovendien draagt het project bij aan de bewustwording bij streekbewoners.

Het project is in 2015 als project van de Fûgelwacht Eastermar gestart. Ringmussen broeden in de ca 250 nestkasten die tussen april – augustus wekelijks worden gecontroleerd. Alle vogels worden gekleurringd en wetenschappelijke begeleiding is verzekerd.

We hebben verkennend onderzoek gedaan naar residuen van pesticiden bij oude en jonge vogels en in eieren. Ook hebben we onderzoek gedaan naar bacteriën in eieren die niet uitkwamen. Reden voor deze onderzoeken was dat elk jaar 15 – 30% van de eieren niet uitkomen en er relatief veel vogels in de broedtijd dood gevonden worden in de nesten.

Door ook alle nestjongen en gevangen oudere van kleurringen te voorzien en deze door streekbewoners proberen terug te laten zien is een grote database van gegevens voor handen die allerlei inzichten geven in hoe ringmussen (en vogels in het algemeen) leven, wat daarbij komt kijken en hoe we op het gebruik van het landschap, onze eigen leefomgeving, zouden moeten passen.

We hebben geen website.

Idylle Waadhoeke

Maak het schoolplein groen

Lees hier meer over op deze pagina.

Kies voor natuureducatie

Lees hier meer over op deze pagina.

Versterk en koester de biodiversiteit rondom middeleeuwse kerken en stinzen

Stinzentuinen en tuinen van middeleeuwse kerken herbergen van oudsher een enorm rijkdom aan biodiversiteit met hun stinzenplanten, een bijzondere groep verwilderde voorjaarsplanten. Het is daarom van belang deze prachtige flora te behouden en versterken.

Kijk bij méér informatie hieronder voor interessante links over (het planten van) stinzenflora. En voor scholen worden er speciale lespakketten aangeboden.

Draag bij aan het platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

 

Plant voort

Een groep organisaties in de Greidhoeke heeft de handen ineen geslagen voor een project om erven en tuinen in de Greidhoeke in te richten voor de spotvogel en andere biodiversiteit.

Veel boerenerven hadden vroeger een hof. Veel van deze hoven zijn verdwenen of verwaarloosd, daardoor is er minder leefgebied voor vogels zoals de spotvogel. De vogel staat op de rode lijst. De spotvogel houdt van open gebied dat rijk is aan bosjes en struiken. En waar we het weidegebied zoveel mogelijk open willen houden, zijn er in de dorpen en op boerenerven van de Greidhoeke volop kansen voor het planten van streekeigen hoogstamfruitbomen gecombineerd met bloeiende struiken en andere planten.

De organisaties willen de komende jaren minstens 250 hoogstamfruitbomen aanplanten, gecombineerd met bloeiende struiken en andere planten. Naast de spotvogel profiteert ook een heleboel ander leven hiervan, zoals andere zangvogels, insecten, vleermuizen, egels en het bodemleven.

Bosk

Bosk was een langzaam bewegend bos van ruim duizend bomen, die tussen 7 mei en 14 augustus 2022 wandelden door de binnenstad van Leeuwarden. Het ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem: wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? Bosk is een productie van Arcadia en heeft tijdens deze 100 dagen een uitgebreide programmering gehad waarbij onder meer (inter-)nationale kunstenaars, culturele organisaties, bewoners en bedrijven betrokken zijn. Bosk vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. De bomen krijgen na de wandeling een vaste plek in de omgeving van Leeuwarden.

Insectenhotel Tjerkwerd

De dorpen Tjerkwerd, Kimswerd en Burgwerd in de gemeente Súdwest-Fryslân nemen deel aan het project Tichterby de Natuer. Een onderdeel van het project was het bouwen van een Giga-insectenhotel. Rondom het insectenhotel zaaiden de leerlingen een bloemenweide en binnenkort hangen ze 10 zelfgemaakte vleermuiskasten aan de schoolmuur.