GroenLunch: Duurzame Boer-Burger initiatieven

Wat is de magie van Land van Ons en van Herenboeren?

De groene beweging ‘van onderaf’ is springlevend. Steeds meer boeren en burgers ontdekken nieuwe natuurinclusieve samenwerkingsvormen. Vooral samenwerkingen op het vlak van voedselproductie en biodiversiteit zijn in opkomst, zo blijkt ook uit de Duurzame top 100 van Trouw. Boer-burger initiatieven Land van Ons (op plek 5 in 2022) en Herenboeren (op plek 28 in 2022) zijn inspirerende voorbeelden van landelijke succesverhalen. De GroenLunch op maandag 30 januari staat in het teken van deze duurzame beweging.

 

Wat werkt en wat niet?
Wat maakt dat deze beweging ‘van onderaf’ zo succesvol is? Wat zijn succesfactoren en waar lopen ze tegenaan op weg naar een duurzame wereld? Hoe hef je barrières op voor natuurinclusief gedrag, hoe betrek je andere burgers, overheden en andere organisaties? En hoe zit het eigenlijk in Fryslân: welke initiatieven zijn er in de provincie en hoe gaan ze te werk? Hoe draagt dit bij aan de toekomst van de landbouw? Hoe verhoudt zich dit tot de grotere maatschappelijke opgaven op het vlak van de landbouw? Deze vragen staan centraal in onze GroenLunch op 30 januari in de Kanselarij in Leeuwarden. Aan tafel zijn Bindert Kloosterman van Land van Ons en Mariska Pater van Herenboeren te gast. Monique Plantinga, programmamanager Duurzame Landbouw bij de FMF, leidt de discussie.