Wad- en weidevogelexcursie Hegewiersterfjild

Ontdek op zaterdag 13 mei of 3 juni dit bijzondere gebied ten zuiden van Harlingen met zowel wad- als weidevogels en heel veel bloemen.

Rijk van de weidevogels

Weidevogels staan in Nederland onder druk door veranderingen in onder andere de landbouw. Daar is tijdens deze excursie niets van te merken. In het Hegewiersterfjild zijn oude slenken en greppelpatronen nog goed terug te vinden. Overal om je heen staan bloemen als pinksterbloem, boterbloem en ratelaar in bloei. Grutto’s, kieviten, tureluurs en allerlei andere vogels buitelen boven je hoofd.

Zee en land

Het Hegewiersterfjild ligt tegen de zeedijk aan en heeft hierdoor een rijke flora en fauna. Zoutminnende planten zijn er volop aanwezig vanwege de zoute kwel die er omhoog wordt gestuwd. Talloze wadvogels komen er met vloed schuilen voor het hoge zeewater. Daarnaast zijn in het gebied de oude afgravingen en het reliëf van kleiwinning goed terug te vinden.

Uitbreiding

Om het leefgebied voor wad- en weidevogels verder te vergroten en te verbeteren, heeft Natuurmonumenten een groot gedeelte van het Hegewiersterfjild de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Droge landbouwpercelen zijn afgegraven zodat ze natter en beter geschikt zijn geworden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. De schelpeneilanden zijn een prachtige broedplaats geworden. Met een deskundige gids van Natuurmonumenten verken je dit bijzondere en gevarieerde gebied.

Natuurmonumenten: Wad- en weidevogelexcursie Hegewiersterfjild

Ontdek op zaterdag 13 mei of 3 juni dit bijzondere gebied ten zuiden van Harlingen met zowel wad- als weidevogels en heel veel bloemen.

Rijk van de weidevogels

Weidevogels staan in Nederland onder druk door veranderingen in onder andere de landbouw. Daar is tijdens deze excursie niets van te merken. In het Hegewiersterfjild zijn oude slenken en greppelpatronen nog goed terug te vinden. Overal om je heen staan bloemen als pinksterbloem, boterbloem en ratelaar in bloei. Grutto’s, kieviten, tureluurs en allerlei andere vogels buitelen boven je hoofd.

Zee en land

Het Hegewiersterfjild ligt tegen de zeedijk aan en heeft hierdoor een rijke flora en fauna. Zoutminnende planten zijn er volop aanwezig vanwege de zoute kwel die er omhoog wordt gestuwd. Talloze wadvogels komen er met vloed schuilen voor het hoge zeewater. Daarnaast zijn in het gebied de oude afgravingen en het reliëf van kleiwinning goed terug te vinden.

Uitbreiding

Om het leefgebied voor wad- en weidevogels verder te vergroten en te verbeteren, heeft Natuurmonumenten een groot gedeelte van het Hegewiersterfjild de afgelopen jaren opnieuw ingericht. Droge landbouwpercelen zijn afgegraven zodat ze natter en beter geschikt zijn geworden voor weidevogels in het voorjaar en voor wad- en trekvogels in het najaar. De schelpeneilanden zijn een prachtige broedplaats geworden. Met een deskundige gids van Natuurmonumenten verken je dit bijzondere en gevarieerde gebied.

Vergeet niet je verrekijker mee te nemen!

Fietsroute

Je kunt het Hegewiersterfjild en enkele andere gebieden van Natuurmonumenten ook op de fiets ontdekken. Download onze fietsroute en geniet van een bijzondere tocht langs kust van de Waddenzee en door het achterliggende oude Friese terpenlandschap.