Jaarlijkse weidevogelkennisdag

Namens de Provincie Fryslân, BFVW, KBF, NFW, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de leden van het Olterterpoverleg willen wij u graag uitnodigen voor de jaarlijkse weidevogelkennisdag. Het doel van deze dag is om kennis over de weidevogel te delen, enthousiasme en bewustwording te creëren en verbinding met elkaar te zoeken.

De locatie voor deze bijeenkomst is It Haske in Joure.

Graag ontmoeten wij u op 23 februari.