Weidevogelexcursie Lionserpolder

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Door de intensivering van de landbouw vinden ze weinig plaats om te broeden en te weinig insecten om hun kuikens mee groot te brengen. Maar daar is tijdens deze excursie weinig van te merken. Je waant je even terug op het platteland van vroeger. In het oeroude, typisch open Friese weidelandschap van de Lionserpolder met de talloze kreken en greppels en weilanden vol bloemen en insecten, vind je in het voorjaar namelijk grote hoeveelheden weidevogels.

Grutto’s, tureluurs en veel meer

Je wandelt tijdens de excursie over het eeuwenoude kerkpad dwars door de polder. Natuurmonumenten beheert dit weidevogelgebied samen met de omringende boeren. En met succes: je wordt begroet door een kakofonie aan geluiden en buitelende vogels boven je hoofd, een prachtig spektakel. Grutto, kievit en tureluur komen er nog veelvuldig voor, evenals de veldleeuwerik.

Zingen op hoogte

De veldleeuwerik komt in de Lionserpolder gelukkig weer veel voor. De mannetjes maken prachtige zangvluchten. Eerst klimmen ze tot op grote hoogte, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen. Overal in het gebied kun je dit zeldzame vogeltje tijdens de excursie zien en vooral horen.

Friese ledenbijeenkomst weidevogels

‘Skries op ‘e hikke ropt grito-griet’

De grutto staat centraal op de ledenbijeenkomst op 1 april in het kerkje van Leons. Wat doet Natuurmonumenten om voor deze vogel in de Greidhoeke meer ruimte te creëren en ze het naar de zin te maken? Hoe werken we samen met de boeren?  En wat doen zij allemaal om zoveel mogelijk jonge weidevogels vliegvlug te krijgen? Hoe past dat allemaal binnen het “aanvalsplan grutto”?

Op deze vragen gaan we in op de ledenbijeenkomst, georganiseerd door de Ledencommissie Friesland. We gaan ook het veld in met de boswachter. Op zoek naar de grutto’s en de andere weidevogels. Dus neem je verrekijker mee!

Tijdens de jaarvergadering, die onderdeel van de bijeenkomst is, stelt ons nieuwe ledencommissielid Elske Schuurmans zich aan u voor.

Programma

9:50 – 10:00  Inloop met koffie of thee
10:00 – 10:05 Welkom door Bert Lenten, voorzitter van de ledencommissie Fryslân
10:05 – 10:15 De bescherming van de grutto en het aanvalsplan grutto
10:15 – 10:40 Wat doet Natuurmonumenten in de Greidhoeke voor de grutto’s en hoe werken we samen met de boeren in het beheer.
10:45 – 11:00 Het werk van de boeren voor de weidevogels en speciaal de grutto door de Natuerkoöperaasje Baarderadiel.
11.05 – 11.25 Jaarvergadering Fryslân van Natuurmonumenten met het jaarverslag van 2022, het jaarplan van 2023 en de samenstelling van de Ledencommissie.
11:25 – 12:45 Excursie
12:45 – … Ruimte voor je eigen wandeling, bijvoorbeeld een rondje Leons – Baard en weerom.

Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de ruimte in de kerk en kan via de knop hierboven. Denk aan geschikt schoeisel en kleding. Mocht je op het laatste moment verhinderd zijn, geef dat aub door via een bericht op telefoon 06- 33180429.