Weidevogelexcursie Skrok en Skrins

Bezoek met de boswachter enkele van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland.

Weidevogelparadijs vol bloemen

Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Door de intensivering van de landbouw vinden ze weinig plaats om te broeden en te weinig insecten om hun kuikens mee groot te brengen. Maar daar is tijdens deze excursie niets van te merken. Je waant je even terug op het platteland van vroeger. In het oeroude, typisch Friese weidelandschap van Skrok en Skrins met de talloze slootjes en weilanden vol bloemen en insecten, vind je in het voorjaar namelijk grote hoeveelheden weidevogels.

Grutto’s, tureluurs en veel meer

Na ontvangst met koffie en koek op de beheerboerderij van Natuurmonumenten in Easterein ga je op pad met de boswachter. Meteen word je begroet door een kakofonie aan geluiden en buitelende vogels boven je hoofd, een prachtig spektakel. Grutto, kievit en scholekster komen hier nog veelvuldig voor. Vervolgens ga je met eigen vervoer richting ons natuurgebied Skrins. Daar zie je weer andere soorten weidevogels, zoals kemphaan, veldleeuwerik en tureluur.

Vergeet niet je verrekijker mee te brengen!

Foto: Teun Veldman