Nieuw VN akkoord gesloten voor biodiversiteit

Op 19 december 2022 werd in Montreal een nieuw VN-akkoord voor biodiversiteit gesloten. 194 landen staan achter dit akkoord. Eén van de belangrijkste doelen is dat in 2030 is tenminste 30% van het land, zoetwater, kust en zee van de aarde effectief beschermd is. Op dit moment is dat 16% van het land en binnenwateren, en iets meer dan 8 procent van de zeeën en oceanen.

Verder zijn doelen voor 2030 onder andere:

  • Wereldwijde voedselverspilling tot de helft terugdringen en overconsumptie en vervuiling significant terugdringen
  • Het tot de helft terugdringen van nutriënt-overschotten en van het risico van pesticiden en andere zeer schadelijke chemicaliën
  • Het uitfaseren van subsidies die biodiversiteit schaden met 500 miljoen dollar per jaar, en tegelijk het opschalen van positieve prikkels voor de bescherming en het duurzaam gebruik van biodiversiteit
  • Tenminste 200 miljoen dollar per jaar mobiliseren aan nationale en internationale biodiversiteits-gerelateerde financiering vanuit zowel publieke als private bronnen

Je kunt meer over het akkoord lezen op de website van de Convention on Biological Diversity.

Klik hier voor meer informatie