Soorten

Wil je weten hoe je bepaalde soorten of soortgroepen kunt helpen? Op de soortenpagina’s verwijzen we naar externe links met meer informatie. Let op: de hier getoonde lijst met soorten is slechts illustratief, en lang niet uitputtend.

In opdracht van het Herstelprogramma Biodiversiteit maakte FLORON met verschillende soortgroepexperts het Basisregister Kwetsbare, bedreigde en beschermde soorten in Fryslân. Later dit jaar komt er nog een handreiking online met tips voor het helpen van enkele van deze soorten.