Zuricher Oord polder

In de Zuricher Oord polder wordt kennis over de dijken en de natuur in het Gouden Lân overgedragen, oude landschapselementen hersteld en het gebied wordt natuurvriendelijk beheerd.

Voor wie

Boeren, Burgers, Groene Organisaties, Overheid

Doel

Kennis delen, landschapsherstel en natuurinclusief beheer

Gebied(en)

Bouhoeke, Bildt en Wadden

Initiatiefnemer(s)

Extra informatie over het project

Bij het dorp Zurich ligt een kleine driehoekig polder vlakbij de afsluitdijk. De polder is een gewaardeerd stiltegebied van 19 hectare. Het is een van de laatste locaties langs de waddenkust waar de oude begreppeling bewaard is gebleven. De rijke geschiedenis van de polder vormt een prachtig uitgangspunt voor het overdragen van kennis over de dijken en de natuur in het Gouden Lân.

In de polder leggen Annechien Meijer en Gert-Jan Gerlach het kunstwerk “Leesbaar Landschap” aan. Dit kunstwerk laat op een bijzondere manier zien welke oude en nieuwe cultuur- en nijverheidsgewassen bij het gebied horen. Het oude veldschuurtje wordt omgevormd tot een eenvoudige expositie-, leer- en ontmoetingsruimte.

Midden in de polder ligt het restant van een oude, natuurlijke zoetwater Dobbe. In het verleden deed deze dienst als drinkplaats voor het vee. De Dobbe wordt hersteld in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Tegelijkertijd wordt in de omliggende polder in samenwerking met de pachters natuurvriendelijk beheer toegepast.

Locatie van het project

Laadt...

Basislaag Individueel Gebieden

Meer projecten

Bekijk alle projecten

BijenFlinterLint & EcologischBermBeheer

Een biodivers(er) bedrijventerrein

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag