Projecten

In Fryslân zijn allerlei projecten die zich bezighouden met biodiversiteitsherstel. Op ons platform vind je verschillende projecten die je kunnen inspireren of waar jij ook aan mee kunt doen. De lijst is beslist niet uitputtend, dus help ons mee de lijst compleet te krijgen! Onderin staat een link om je eigen initiatief in te voeren.