Ecologische oevers

Met de aanleg van natuurlijkvriendelijke oevers kunnen we de biodiversiteit flink versterken. Een geleidelijk oplopende slootkant met een brede oeverzone kan zowel qua flora als fauna heel veel variatie geven.

Op deze pagina zullen we in de komende jaren kennis delen en mensen en organisaties de weg wijzen om zo relevante doelgroepen verder te helpen met het realiseren van ecologische oevers.

Draag bij aan het platform

  • We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.
  • Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!
  • Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.
  • Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.
  • Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Dit kun je per gebied doen aan dit thema

Heet weidevogels welkom in de Greidhoeke

Geef weidevogels de ruimte in Noord-Fryslân

Projecten binnen thema Ecologische oevers

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag