Help de meervleermuis

Bouhoeke, Bildt en Wadden, Gaasterland en zuidelijke IJsselmeerkust, Het Lage Midden, IJsselmeergebied, Kleiweidegebied en westelijke Ijsselmeerkust

Dorpen zijn van groot belang voor de meervleermuis. Meervleermuizen verblijven overdag vaak in de spouwmuren en onder de daken van huizen, maar ook wel op kerkzolders, bijvoorbeeld op die van Berlikum, Tjerkgaast en Tjerkwerd. Acht procent van de wereldpopulatie meervleermuizen komt voor in Nederland, en een belangrijk deel daarvan in Friesland. In onze provincie gaat het om ongeveer 5500 dieren.

Ze zoeken ‘s nachts naar voedsel en doen dat vooral boven open water. Ze hebben vaak vaste vliegroutes: ze volgen dijken, waterwegen of rijen bomen. We kunnen meervleermuizen helpen! Door te weten waar ze wonen, kunnen we hun verblijfplaatsen beschermen. We kunnen onze huizen geschikt voor ze maken door niet alle gaten en kieren dicht te stoppen, zo kunnen vleermuizen in onze spouwmuren en onder daken komen.

De laatste jaren heeft de meervleermuis het moeilijk in Nederland en de aantallen dieren nemen af sinds 1994. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is volgens onderzoekers het renoveren en isoleren van huizen, waardoor meervleermuizen hun verblijfplaatsen kwijtraken.

Wil je de meervleermuis helpen?

Probeer bij nieuwbouw écht natuurinclusief te bouwen; niet door het inbouwen van kasten, want daar maakt de meervleermuis geen gebruik van, maar door het creëren van een toegankelijke spouw en dak. En in je tuin helpt het als je varieert in de beplanting: bomen, struiken en kruidige planten die veel insecten aantrekken. Gebruik daarnaast zo min mogelijk buitenverlichting want dat schrikt vleermuizen af. Kies - als er verlichting nodig is - voor vleermuisvriendelijk licht.

Klik hier voor meer tips om de meervleermuis te helpen.

Of wil je meer weten over de soort?

 

Wist je dat...

... elk jaar rond juni de meervleermuizen in de provincie worden geteld?

... de provincie een meervleermuiskaart heeft ontwikkeld met de bekende kraamverblijven (locaties waar vrouwtjes de jongen grootbrengen) en vliegroutes?

Draag bij aan ons platform

We zijn een startend en groeiend platform. We ontvangen graag tips over kennis, initiatieven, activiteiten en nieuwsitems.

Heb jij relevante kennis(-documenten) op dit gebied. Neem contact met ons op!

Heb jij een Fries initiatief dat zich richt op dit thema, dat ter inspiratie kan dienen of waar anderen ook aan mee kunnen doen? Dan kun je ons formulier voor initiatieven invullen.

Organiseer je een activiteit in Fryslân rondom dit thema, vul dan ons formulier voor agenda-items in.

Heb je interessant nieuws over dit thema? Vul ons formulier voor nieuwsberichten in.

Meer informatie


Downloads

Nestgelegenheid-en-onderkomens-maken-meervleermuis.pdf

Gerelateerde projecten

Uitleenprogramma vleermuisdetector 

Soorten die hier baat bij hebben


Klik op een soort voor meer informatie

Gekoppelde thema’s


Klik op een thema voor meer informatie

 

Advies nodig?

Ga naar het biodiversiteitsloket.

Stel je vraag