Provinciaal steunpunt Donkerbroek komt in bloei

Het provinciale steunpunt in Donkerbroek krijgt een natuurlijke inrichting. In totaal wordt 1600 m2 rondom de locatie biodivers ingericht. Dit is één van de acties uit het provinciale Herstelprogramma Biodiversiteit. Gedeputeerden Douwe Hoogland en Avine Fokkens-Kelder namen vrijdag 10 maart een kijkje bij het werk in Donkerbroek.

De strakke, groene en kort gemaaide gazonnen veranderen in bloemenweides, met een bijenwand, bijenhotels en poelen waar kikkers en andere amfibieën van houden. Ook komen in de bloemenweide verschillende fruitbomen, waarvan tijdens de vroege bloei hommels en andere nectar etende insecten profiteren.
Daarnaast wordt de bestaande sloot aan de zuidoostkant van het terrein verbreed met een natuurlijke, flauwe oever. Daar kunnen zich oeverkruiden en riet ontwikkelen, waar amfibieën en libellen op af komen en zich in kunnen voortplanten.

Voorbeeldlocatie
De locatie in Donkerbroek is een mooie voorbeeldlocatie voor andere steunpunten, maar ook voor andere organisaties die in industrieel gebied met een biodiverse inrichting aan de slag willen. Op deze locatie doet de provincie de komende jaren ervaring op met het natuurlijke beheer en onderhoud.

Steenbreek
De natuurlijke inrichting van de steunpunten geeft ook invulling aan de aangenomen “Motie Steenbreek” van de SP uit 2021. Stichting Steenbreek werd in 2015 opgericht vanwege de zorg rondom de afnemende biodiversiteit en de toenemende trend om tuinen te betegelen. Inmiddels is Steenbreek uitgegroeid tot een landelijke kennis- en netwerkorganisatie.

Achtergrond
De provincie heeft in Fryslân zo’n 12 “steunpuntlocaties” in eigendom, vooral gelegen op industrieterreinen. Hier ligt materiaal en materieel opgeslagen, zoals zand, zout evenals voertuigen en machines. Uit deze locaties zijn de vijf meest kansrijke locaties geselecteerd. Bureau FaunaX B.V. maakte de schetsplannen om de biodiversiteit op deze locaties te verhogen aan de hand van het format voor biodiversiteit op bedrijventerreinen van Ynnatura. Het werk op de eerste locatie – Donkerbroek –  is nu dus van start.

 

Afbeelding van een brede sloot met riet en groen. Rechts een metalen rasterhek, in de verte bomen en een grote werkloods. Blauwe lucht met wolken.

Impressie van hoe de natuur zich op locatie Donkerbroek in de loop der tijd kan gaan ontwikkelen.