Zeer zeldzame wilde rozen in Noardlike Fryske Wâlden

Zeer zeldzame wilde rozen in Noardlike Fryske Wâlden

In de herfst van 2022 is er door Landschapsbeheer Friesland een inventarisatie uitgevoerd in gedeelten van ons werkgebied naar oorspronkelijk inheemse soorten bomen en struiken. De inventarisatie was een herhaling op een eerdere verkenning in 2012. Elzen en eiken werden geïnventariseerd, maar de grote verrassing was het aantal zeldzame rozen in het gebied, vertelt Foppe van der Meer, projectleider bij Landschapsbeheer Friesland. ‘We wilden 10 jaar later kijken wat er met de rozen is gebeurd, dit hebben we gedaan met een pilot in agrarisch cultuurlandschap.’

Klik hier voor meer informatie